Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring (AVG) / mei 2018

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Meltem skin & bodycare verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Meltem skin & bodycare, of om een andere reden persoonsgegevens aan Meltem skin & bodycare verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Meltem Ekin, Meltem skin & bodycare, Zijpe 9, 3086 HZ Rotterdam, KVK nummer: 5718 9021, te bereikbaar via e-mail info@meltemskinandbodycare.nl of via telefoonnummer: 06 1770 5085


Persoonsgegevens

Meltem skin & bodycare verwerkt persoonsgegevens op het moment dat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat `je deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens, eventueel postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Voor- en na foto's

Met welk doel en bosis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Meltem skin & bodycare verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling
 • Foto's voor het gebruik op SocialMedia (onherkenbaar)


Bewaartermijnen

Meltem skin & bodycare verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Meltem skin & bodycare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@meltemskinandbodycare.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Meltem skin & bodycare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Afmelding e-mail berichtgeving

Meltem skin & bodycare gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Meltem skin & bodycare (www.meltemskinandbodycare.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken en door te nemen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Meltem skin & bodycare verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst of zorgverzekeraar).


Cookies of vergelijkbare technieken

Meltem skin & bodycare maakt beperkt gebruik van geanonimiseerde cookies. De website van Meltem skin & bodycare gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Meltem skin & bodycare gebruikt deze cookies met een puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt, deze gegevens worden uitsluitend ingekeken door onszelf en door onze webbeheerder en nimmer gedeeld met andere derden.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meltem skin & bodycare neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via e-mail info@meltemskinandbodycare.nl of via telefoonnummer: 06 1770 5085

MELTEM SKIN & BODYCARE


Wij zijn trots op onze professionele en vriendelijke service, alle behandelingen worden door een gekwalificeerde therapeute uitgevoerd in onze salon in Rotterdam. Daarnaast werken wij met hoogwaardige en natuurlijke producten! 


Bel ons voor meer informatie of voor een afspraak

OPENINGSTIJDEN

Maandag

gesloten

Dinsdag

09.30 - 17.30 uur

Woensdag

09.30 - 12.00 uur

Donderdag

09.30 - 17.30 uur

Vrijdag

09.30 - 17.30 uur

Zaterdag

11.00 - 17.30 uur

Zondag

gesloten

VOLG ONS OOK OP

Copyright © 2019 - All Rights Reserved

Lees hier onze privacyverklaring (AVG)

Deze website maakt beperkt gebruik van geanonimiseerde cookies. De website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken deze cookies met een puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze gegevens worden uitsluitend ingekeken door onszelf en nimmer gedeeld met derden.

Zie ook onze privacyverklaring
Accepteren